Informacje o firmie
TYSSA METAL a.s.
IČO: 054 20 083 Numer VAT: CZ05420083
spółka jest zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze, sygn. B 21885

Główna siedziba
Světova 523/1, 180 00 Praha 8 – Libeň

Adres pocztowy
PO BOX 30, 407 77 Šluknov

E-mail
info@tyssa.shop

Telefon
(+420) 234 261 711